Formulari

Sol•licitud de pressupost d’assegurança

Affinity:

Entrada no vàlida

DADES DEL PRENEDOR

DNI / NIE / CIF (*)
Entrada no vàlida

Nom i Cognoms / Raó Social(*)
Entrada no vàlida

Adreça(*)
Entrada no vàlida

Codi Postal (*)
Entrada no vàlida

Població(*)
Entrada no vàlida

PERSONA DE CONTACTE

Nom i Cognoms(*)
Si us plau, fes-nos saber el seu nom.

Telèfon(*)
Entrada no vàlida

Correu electrònic(*)
Si us plau, fes-nos saber la seva adreça de correu electrònic.

Seleccioneu:(*)
Entrada no válida

el tipus d’assegurança:(*)
Entrada no válida

el tipus d’assegurança:(*)
Entrada no válida

1º conductor (nom y nif):(*)
Entrada no válida

Sexe(*)
Entrada no válida

Data naixement(*)
Entrada no válida

Data carnet(*)
Entrada no válida

2º conductor (nom y nif):
Entrada no válida

Sexe
Entrada no válida

Data naixement
Entrada no válida

Data carnet
Entrada no vàlida

Propietari (nom y nif)
Entrada no válida

Ús
Entrada no válida

Companyía bonificació (en cas de cotxe nou o de 2º mà, serveix pòlissa d’un altre cotxe del mateix prenedor)

Nom companyia:
Entrada no válida

Nº de pòlissa
Entrada no vàlida

Matrícula de la bonificació
Entrada no válida

Comentaris
Entrada no válida

Descricpció del risc
Entrada no vàlida

Cobertures i prima actual
Entrada no vàlida

Cobertures demandades
Entrada no válida

Informació del risc

Domicili del risc
Entrada no válida

Codi Postal
Entrada no válida

Classe
Entrada no válida

Ús
Entrada no válida

Règim
Entrada no válida

Situació
Entrada no válida

Any de construcció
Entrada no válida

Any de reforma integral
Entrada no válida

Superfície vivenda m2
Entrada no válida

Superfície annexes m2
Entrada no válida

Estructura de fusta
Entrada no válida

Mesures de seguretat contra robo
Entrada no válida

Suma assegurada de continent (edificació)
Entrada no válida

Suma assegurada de contingut (mobiliari)
Entrada no válida

Pòlissa actual

Companyia
Entrada no vàlida

Venciment
Entrada no válida

Prima
Entrada no válida

Comentaris
Entrada no válida

Descripció del Risc
Entrada no válida

Metres quadrats
Entrada no válida

Any cconstrucció
Entrada no válida

Any última reforma integral
Entrada no válida

Classe
Entrada no válida

Ús
Entrada no válida

Nº plantes
Entrada no válida

Nº sotanos
Entrada no válida

Nº edificis
Entrada no válida

Nº de vivendes + locals
Entrada no válida

Percentatge al 50% superior propietaris/inquilins
Entrada no válida

Instal.lacions annexes
Entrada no válida

Codi Postal
Entrada no válida

Suma Assegurada Continent
Entrada no válida

Cobertura de Danys i RC per aigua privatives
Entrada no válida

Pòlissa actual

Companyia
Entrada no válida

Venciment
Entrada no válida

Prima
Entrada no válida

Comentaris
Entrada no válida

Dades assegurat

Data naixement assegurat
Entrada no válida

Professió
Entrada no válida

Classe d’activitat
Entrada no válida

Sector
Entrada no válida

Capital assegurat
Entrada no válida

Capital
Entrada no válida

Amb clàusula hipotecària
Entrada no válida

Cobertures desitjades
Entrada no válida

Pòlissa actual

Companyia
Entrada no válida

Venciment
Entrada no válida

Prima
Entrada no válida

Comentaris
Entrada no válida

Dades Assegurat/s

Assegurat 1

Edat assegurat
Entrada no válida

Sexe
Entrada no válida

Fuma
Entrada no válida

Assegurat 2

Edat assegurat
Entrada no válida

Sexe
Entrada no válida

Fuma
Entrada no válida

Assegurat 3

Edat assegurat
Entrada no válida

Sexe
Entrada no válida

Fuma
Entrada no válida

Assegurat 4

Edat assegurat
Entrada no válida

Sexe
Entrada no válida

Fuma
Entrada no válida

Cobertures

Quadre mèdic o reembolç
Entrada no válida

Copagament
Entrada no válida

Pòlissa actual

Companyia
Entrada no válida

Venciment
Entrada no válida

Prima
Entrada no válida

Comentaris
Entrada no válida

Classe animal
Entrada no válida

Valor
Entrada no válida

Pes de l’animal (en cas de gos)
Entrada no válida

Raça
Entrada no válida

Gos perillós
Entrada no válida

segons REAL DECRET 287/2002 anex I i II

Nº d’identificació
Entrada no válida

Data de naixement
Entrada no válida

Comentaris
Entrada no válida

Descripció del Risc

Descripció Activitat
Entrada no válida

Direcció completa
Entrada no válida

Codi Postal
Entrada no válida

Població
Entrada no válida

Superfície construida
Entrada no válida

Mesures de seguretat
Entrada no válida

Proteccions contra incendis
Entrada no válida

Facturació anual
Entrada no válida

Nº de treballdors
Entrada no válida

Aforo local
Entrada no válida

Sumes assegurades

Continent
Entrada no válida

Aixovar
Entrada no válida

Existències
Entrada no válida

Pòlissa actual

Companyia
Entrada no válida

Venciment
Entrada no válida

Prima
Entrada no válida

Comentaris
Entrada no válida

Descripció del Risc

Activitat
Entrada no válida

Direcció completa
Entrada no válida

Codi Postal
Entrada no válida

Població
Entrada no válida

Facturació anual
Entrada no válida

Nº de treballdors
Entrada no válida

Aforo local
Entrada no válida

Cobertures

RC Explotació i altres
Entrada no válida

Capital assegurat
Entrada no válida

Àmbit geogràfic
Entrada no válida

Pòlissa actual

Companyia
Entrada no válida

Venciment
Entrada no válida

Prima
Entrada no válida

Comentaris
Entrada no válida

Nº total d’assegurats
Entrada no válida

Nº Administratius
Entrada no válida

Nº Comercials/executius
Entrada no válida

Nº operaris
Entrada no válida

Àmbit conveni
Entrada no válida

Si és el cas nom de la comunitat autónoma o provincia
Entrada no válida

Conveni
Entrada no válida

   ActualizarEntrada no válida

 

formulario